Retspsykiatrisk Interessegruppe

Vi er en medlemsgruppering under Dansk Psykiatrisk Selskab, der har til formål at øge kendskabet til retspsykiatri, både praktisk handlepræget og teoretisk forskningspræget.

Bliv medlem Læs om os

Hvem er vi?

Retspsykiatrisk Interessegruppe er en medlemsgruppering under Dansk Psykiatrisk Selskab.

Retspsykiatrisk Interessegruppe blev stiftet 17. januar 1986 ved et møde med deltagelse af 11 retspsykiatrisk interesserede psykiatere.Retspsykiatrisk Interessegruppe ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Det er Interessegruppens formål at øge kendskabet til retspsykiatri, såvel på det praktisk behandlingsprægede som på det teoretisk forskningsprægede plan.

Se bestyrelsen Kontakt os

Tag ekspertuddannelsen

Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 afholdt ekspertuddannelsesforløb af to års varighed. Uddannelsen omfatter i alt fire delkurser.

Deltagerantallet er begrænset til 20 personer og retter sig primært mod speciallæger med kortere tids ansættelse i retspsykiatriske afdelinger samt yngre læger, der overvejer ansættelse i en sådan afdeling eller har en særlig interesse for retspsykiatriske patienter. Der optages ikke andre faggrupper på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen Gå til kursist login

Informationer

Bliv medlem

Kontakt os